เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘green’ ไม่ได้แปลว่าสีเขียวอย่างเดียว แปลว่าอะไรได้อีก??