เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘hallucinate’ ศัพท์น่าสนใจมากๆ แปลว่าอะไรดี???