เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘humiliate’ ศัพท์น่าสนใจ แปลว่าอะไรดี???