เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘implementation’ ศัพท์วิชาการที่ไม่รู้ไม่ได้ 👍