เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘in the first place’ แปลว่าอะไร ใช้ยังไงดี???