เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

It’s not my cup of tea. สำนวนใช้ได้บ่อยในชีวิตจริง 👍