เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘last straw’ สำนวนที่ควรต้องรู้จัก 👍