เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘legit’ สาย American English ต้องเคยได้ยินบ่อยๆ … แปลว่าอะไรดี???