เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

Love me, love my dog. ตกลงจริงๆ แล้ว แปลว่าอะไร ???