เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘make a splash’ สำนวนนี้แปลว่าอะไรดี??