เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘morning person’ ใช้ในความหมายไหนดี???