เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘ominous’ แปลว่าอะไรดี??