เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘orphan’ ออกข้อสอบบ่อย แปลว่าอะไร?