เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘own’ นอกจากจะแปลว่า ‘เป็นเจ้าของ’ แล้ว แปลว่าอะไรได้อีก?