เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘pretend’ ศัพท์สำคัญ ใช้บ่อยๆ ไนชีวิตประจำวัน … แปลว่าอะไร ใช้ยังไงดี?