เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘quite some time’ เจอบ่อยๆ แปลว่าอะไรดี???