เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

“receipt” อ่านออกเสียงผิดกันบ่อยๆ ตกลงพูดว่ายังไงดี ???