เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘sandbox’ แปลผิดกันเยอะ ตกลงแปลว่าอะไรดี???