เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘seclude’ ศัพท์จำเป็นที่ควรรู้จัก 👍