เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘send-off’ ศัพท์ใช้ได้จริงที่ควรรู้จัก 👍