เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

silhouette อ่านยังไง แปลว่าอะไร???