เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

So far แปลว่าอะไร ???