เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘so much so’ ใช้ยังไง แปลว่าอะไร?