เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘stop talking’ VS ‘stop to talk’ ดูคล้ายกัน แปลเหมือนหรือต่างกัน ครูพี่ทาม์ยมีคำตอบ