เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

“sunrise” และ “sunset” แปลยังไงไม่สับสน ???