เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

take out / take off ต่างกันยังไง??? ครูพี่ทาม์ยมีคำตอบ 👍