เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘that ship has sailed’ สำนวนนี้แปลว่าอะไรดี??