เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘to some extent’ ศัพท์ดี มีประโยชน์มากๆ 👍