เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘two wrongs don’t make a right’ สำนวนนี้แปลว่าอะไรดี???