เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘vendor’ แปลว่าอะไรดี???