เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘vicious circle’ ศัพท์น่าสนใจ ใช้ได้จริง 👍