เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘well-to-do’ เจอในข้อสอบบ่อยๆ แปลว่าอะไรดี???