เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘would rather’ เจอเป็นประจำ แปลว่าอะไร ใช้ยังไงให้ถูกต้อง