ERROR IDENTIFICATION

สรุปเข้มเนื้อหาพร้อมการฝึกทำข้อสอบของพาร์ท ERROR IDENTIFICATION ในทุกมิติ แบบเจาะลึก พร้อมเทคนิคขั้นเทพมากมาย จนทำให้คนที่ไม่ถนัดกลายเป็นชอบทำพาร์ทนี้

SENTENCE COMPLETION : CLOZE TEST

สรุปเข้มเนื้อหาพร้อมการฝึกทำข้อสอบของพาร์ท SENTENCE COMPLETION ในทุกมิติ แบบเจาะลึก พร้อมเทคนิคขั้นเทพมากมาย

READING COMPREHENSION

สรุปเข้มเนื้อหาพร้อมการฝึกทำข้อสอบของพาร์ท READING ในทุกมิติ แบบเจาะลึก พร้อมเทคนิคขั้นเทพมากมาย

GRAMMAR

ปูพื้นฐานแกรมมาภาษาอังกฤษอย่างเจาะลึกด้วยเทคนิคการทำความเข้าใจเป็นโครงสร้าง (Mind Map) พร้อมทั้งการทำโจทย์เพื่อเสริมความเข้าใจ

INTENSIVE GRAMMAR

สรุปเข้มเนื้อหาแกรมมาภาษาอังกฤษแบบกระชับ เข้มข้น เป็นภาพรวม ด้วยเทคนิคการทำความเข้าใจเป็นโครงสร้าง (Mind Map) นำไปพัฒนาต่อไปได้อย่างดีเยี่ยม