THAI HIS

฿1,800.00

ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานเดิมจนกระทั่งสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ในรูปแบบใหม่ที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เน้นเข้าใจ เน้นการเล่าเรื่องราวให้เห็นภาพรวม พร้อมภาพและวิดีโอประกอบ ทำให้เข้าใจอย่างสุดๆ

Description

ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานเดิมจนกระทั่งสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ในรูปแบบใหม่ที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เน้นเข้าใจ เน้นการเล่าเรื่องราวให้เห็นภาพรวม พร้อมภาพและวิดีโอประกอบ ทำให้เข้าใจอย่างสุดๆ

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.