CU-TEP OVERVIEW

INTENSIVE GRAMMAR

CU-TEP : LISTENING

CU-TEP : LISTENING : TEST : PART 1 SHORT DIALOGUE

CU-TEP : LISTENING : TEST : PART 2 LONG DIALOGUE

CU-TEP : LISTENING : TEST : PART 3 TALK

CU-TEP : LISTENING : MOCK-UP TEST

CU-TEP : READING

CU-TEP : READING : TEST : PART 1 CLOZE READING

CU-TEP : READING : TEST : PART 2 PASSAGE READING

CU-TEP : READING : MOCK-UP TEST

CU-TEP : WRITING (ERROR IDENTIFICATION)

CU-TEP : WRITING (ERROR IDENTIFICATION) : TEST

CU-TEP : WRITING (ERROR IDENTIFICATION) : MOCK-UP TEST

How to prepare yourself to reach 80 up of CU-TEP scores in 7 days! (วิธีการเตรียมตัว CU-TEP ให้คะแนนเกิน 80 ได้ง่ายๆ ภายใน 7 วัน)
STEP 1 (DAY 1 & DAY 2)
 
ควรเน้นทำความเข้าใจ intensive grammar โดยเฉพาะเรี่อง sentence structure / parts of speech / conjunction / relative clause เพราะเป็นหัวใจสำคัญของภาษาอังกฤษทั้งหมดครับ (จบได้ใน 1 วัน … แต่ต้องใช้เวลาทวนเพื่อให้จำโครงสร้างได้ในอีก 1 วัน)
 
STEP 2 (DAY 3)
 
เน้นทำคะแนนพาร์ท writing เพราะหากเข้าใจโครงสร้างที่ดีมากๆ แล้ว จะทำพาร์ทนี้ได้ง่ายมากขึ้นครับ และพาร์ทนี้มักไม่เนินการแปล ทำให้ทำได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม (หากแม่นจาก intensive grammar) … และพาร์ทนี้มี 30 ข้อ 30 คะแนน จะช่วยดึงคะแนนได้เยอะมากๆ
 
STEP 3 (DAY 4 & DAY 5)
 
พาร์ท reading ต้องใช้หลัก skim & อ่านคำถาม ดูทรงคำถาม & scan (ในคอร์สมีสอนไว้แล้ว) … แต่อาจต้องใช้เวลาในการฝึกครับ ในระยะสั้นอาจต้องพยายามเข้าไจโครงสร้าง เพื่อแปลให้ถูกต้อง จะช่วยให้เดาเส้นเรื่องได้ง่ายขึ้นครับ
 
– การอ่านเยอะขึ้น จะช่วยให้เข้าใจรูปประโยคมากขึ้น และจำศัพท์ในบริบทที่ถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ
 
STEP 4 (DAY 6 & DAY 7)
 
พาร์ท listeningสิ่งสำคัญที่สุดคือ “ฟังให้ออก” ว่า speakers พูดคำว่าอะไร เพราะเจอบ่อยมากว่า หลายคำหลายประโยค หากลูกศิษย์ได้เห็น จะเข้าใจ แต่พอฟัง กลับไม่เข้าใจ … นั่นเพราะไม่คุ้นชินในการออกเสียง โดยเฉพาะใน US หรือ UK accent … วิธีการจำเสียงได้ดี คือ “ฟัง แล้ว พูดตาม”
 
(หากใครลงคอร์ส … ในคอร์สเรียนจะมีเน้นทริคการทำความเข้าใจเสียงเพื่อให้ฟังออกด้วย อยากให้ทำความเข้าใจตรงนั้นให้ดี เพราะหากฟังไม่ออก จะไปต่อได้ยากครับ)
 
– จากนั้นพยายามฝึกในส่วน part 2 (long conversation) เพราะบริบทคำศัพท์จะง่ายกว่า และมี 9 คะแนน จะช่วยทำให้ดึงคะแนนได้ดีครับ
 
– ส่วนพาร์ท 1 (short conversation) ในเวลาจำกัด อาจต้องสนใจเฉพาะข้อที่ไม่ถามเรื่องสำนวน (idiom) ซึ่งจะมีอยู่เกือบครึ่ง คือราว 8 ข้อ จะได้ช่วยดึงคะแนนก่อนครับ … แต่หากมีเวลามากขึ้น อยากให้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องสำนวน เพราะออกบ่อยครับ
 
– พาร์ท 3 (talk) พยายามเน้นฟังคำเชื่อม (transition) ดีๆ เพราะจะเป็นตัวเปลี่ยนประเด็น / เพิ่มประเด็น / บอกจุดประสงค์ / บอกความขัดแย้ง / ฯลฯ เพื่อให้ดูใจความสำคัญของโครงเรี่องครับ
 
– พาร์ท 2 และ 3 พยายามเหลือตามอ่านโจทย์ก่อน และจำให้ได้ว่าถามอะไร เช่น when เน้นโฟกัสฟังเวลา/วัน … ถาม where เน้นโฟกัสสถานที่ … ถาม how เน้นฟังวิธีการ เป็นต้นครับ (ในคอร์สมีสอนไว้แล้ว)
 
– การฟัง พยายามดูวิดีโอภาษาอังกฤษที่มี subtitle เป็นภาษาอังกฤษ จะช่วยทำให้คุ้นชินการออกเสียง และการฟังครับ
 
การฟัง ฟังได้รอบเดียว พลาดแล้วข้ามเลย อย่ากังวลครับ จะทำให้เสียสมาธิข้ออื่นด้วย
 
STEP 5 (DAY 7)
 
– ทดสอบเสมือนจริงเพื่อประเมินตนเอง
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ และขอให้คะแนนเกิน 80 นะครับ 😁